Fördelarna med konceptet Safecollector

Sundfeldts Miljötjänst AB har tagit fram en patenterad stöldsäker och användarvänlig container för insamling av blybatterier.

Containern lämpar sig för insamling av blybatterier framförallt på kommunala återvinningscentraler men även på större bilverkstäder etc.  

Containern är syrafast och rymmer 2,1 kbm
Lastvikt i snitt ca 1300-2000kg per container.

Containerns konstruktion gör den lättanvänd och stöldsäker, vi kallar det en Safecollector.

Höjden till rullförsedda inkasthålen är endast 87 cm.
När batterierna landat i containern är de säkrade för stöld, väder och syra läckage.

Förbrukade blybatterier har ett betydande ekonomiskt värde, något som du säkerställer genom att använda det här insamlingskonceptet.

Ni säkerställer också det lagstadgade ansvaret att ha kontroll på det farliga avfall som uppkommer i Er verksamhet och vart det farliga avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt.
Sundfeldts Miljötjänst AB har avtal med Returbatt AB och kör alla batterier till Bolidens anläggning i Landskrona för materialåtervinning.

Konceptet ger också en rad arbetsmiljö- fördelar.

Stöldförsök av blybatterier på dagtid som personalen på ex en återvinningscentral eller verkstad skall avbryta innebär ofta otrevliga situationer med hot och våld.
Detta problem upphör med den här containern då det inte längre är möjligt att komma åt några batterier.

Otryggheten det innebär med återkommande inbrott minskar då blybatterierna inte längre är möjliga att stjäla.

Det gör i sin tur att risken för skadegörelse och andra olägenheter också blir mindre då det blir en stor drivkraft som försvinner att ta sig in på en återvinningscentral eller ett företags område nattetid.  

Problemen med snö och regn i insamlingsbehållaren där tunga batterier skall hanteras i det syrablandade vattnet finns inte med den här containerlösningen.