Fördelarna med konceptet Safecollector

Sundfeldts Miljötjänst AB har tagit fram en patenterad stöldsäker och användarvänlig container för insamling av blybatterier.

Containern lämpar sig för insamling av blybatterier framförallt på kommunala återvinningscentraler men även på större bilverkstäder etc.  

Containern är syrafast och rymmer 2,1 kbm
Lastvikt i snitt ca 1300-2000kg per container.

Containerns konstruktion gör den lättanvänd och stöldsäker, vi kallar det en Safecollector.

Höjden till rullförsedda inkasthålen är endast 87 cm.
När batterierna landat i containern är de säkrade för stöld, väder och syra läckage.

Förbrukade blybatterier har ett betydande ekonomiskt värde, något som du säkerställer genom att använda det här insamlingskonceptet.

Ni säkerställer också det lagstadgade ansvaret att ha kontroll på det farliga avfall som uppkommer i Er verksamhet och vart det farliga avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt.
Sundfeldts Miljötjänst AB har avtal med Returbatt AB och kör alla batterier till Bolidens anläggning i Landskrona för materialåtervinning.

Konceptet ger också en rad arbetsmiljö- fördelar.

Det här sättet att samla in blybatterier löser en rad omfattande problem som annars följer med insamling och hantering av blybatterier exempel enligt nedan:

 • Personalen som arbetar på återvinningscentralen får en bättre arbetsmiljö.
 • Problemen med hot och våld som inträffar när personalen skall avhysa personer som försöker stjäla blybatterier förbyggs.
 • Problemet med otrygghet om vad som väntar när personalen kommer till sin arbetsplats minskar då stölder av blybatterier inte längre är möjligt vilket gör att problem med oönskade besökare nattetid minskar och därmed även risken för andra stölder och skadegörelse.
 • Problemen med snö och regn i insamlingsbehållaren där tunga batterier skall hanteras i det syra blandade vattnet finns inte med den här containerlossningen.
 • Ingen manuell hantering av blybatterier behövs.
  När avfallsinnehavaren lämnat batteriet i containern så krävs inget ytterligare arbete av personalen på återvinningscentralen.
 • Avfallsinnehavaren kan återta den lagstadgade skyldigheten att ha kontroll på sitt flöde av farligt avfall och känna trygghet i att alla insamlade blybatterier hanteras och behandlas på ett miljöriktigt sätt.
 • Det betydande ekonomiska materialvärdet för blybatterier skyddas då stöld av batterier inte längre är möjligt

Vi hanterar även andra typer av farligt avfall, du kan läsa mer om det här

.

Be om Offertförfrågan idag

  Läs vår integritetspolicy här

  Frågor? Ring oss direkt
  Kontakt: Magnus Sundfeldt
  Telefon: 070-531 97 30

  .