Presentation

Sundfeldts Miljötjänst AB startades i liten skala som ett enmansföretag 2006.  
Idag omsätter vi ca 16-18 miljoner och är sex personer som arbetar i företaget.

Vi har stor erfarenhet och en bred verksamhet inom avfallhanteringsområdet och kan tillhandahålla effektiva tjänster till företag inom de flesta branscher.

Våra specialområden är bland annat återvinning av el-avfall, olika metaller och kabel samt stöldsäker insamling av blybatterier. Vi försöker arbeta innovativt och fler områden är under utveckling.  

Sundfeldts Miljötjänst AB är certifierad förbehandlare för el-avfall i enlighet med kraven i avfallsförordningen och miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.
Vi har alla erforderliga tillstånd för våra verksamheter.  

Våra värdegrunder är engagemang, service och strävan att bygga långsiktiga affärsrelationer.

Några av våra största kundgrupper är installationsföretag, verkstäder och kommuner med dess verksamhet gällande återvinningscentralerna.
Sundfeldts Miljötjänst AB sköter idag hantering av olika avfallsfraktioner på 15 olika kommuners återvinningscentraler.

.

Be om Offertförfrågan idag

    Läs vår integritetspolicy här

    Frågor? Ring oss direkt
    Kontakt: Magnus Sundfeldt
    Telefon: 070-531 97 30

    .