Lastväxlarflak 22 kubikmeter.

Lastväxlarflak 22 kubikmeter. Höjd 1,77 meter, Längd 6,30 meter, Bredd 2,59 meter. Praktiskt flak som är lätt att lasta.

Lastväxlarflak 35 kubikmeter.

Lastväxlarflak 35 kubikmeter. Höjd 2,63 meter, Längd 6,25 meter, Bredd 2, 64 meter.
Lämpligt för skrymmande avfall.

Täckt lastväxlarflak 26 kubikmeter.

Täckt lastväxlarflak 26 kubikmeter. Höjd 2,17 meter, Längd 6,30 meter, Bredd 2,59 meter.

Höjd upp till luckorna 1,45 meter. Praktiskt flak för samordnad insamling och transport av flera avfallsslag i samma container som återvinns hanteras vart för sig efter omlastning vid vår anläggning. Kostnadseffektiv och miljöriktig hantering som sparar mycket transporter.

Öppen container 10 kubikmeter.

Öppen container 10 kubikmeter.
Höjd 1,53 meter, Längd 3,90 meter, Bredd 1,85 meter.

Mångsidig container med många användningsområden.

Praktisk till hantering av byggavfall, träavfall, skrot.

Container med öppningsbara bakdörrar 7 kubikmeter.

Praktisk container med öppningsbara bakdörrar. Höjd 1,10 meter, Längd 4,16 meter, Bredd 2 meter. Bra alternativ vid lastning av tunga saker, enkelt att komma in med ex skottkärra.

Täckt 8 kubiks container.

Täckt låsbar container 8 kubikmeter. Höjd 1,86 meter, Längd 3,27 meter, Bredd 2,07 meter.
Kombinationscontainer som kan tömmas av tre olika sorters fordon.
Lämplig för utsortering av brännbart avfall eller wellpapp.
Plastluckorna framtill är förlängda för att lättare kunna fylla hela containern.

Täckt container 13 kubikmeter.

Täckt låsbar container 13 kubikmeter. Höjd 2,10 meter, Längd 3,50 meter, Bredd 1,90 meter.
Höjd till luckorna 1,0 meter, Bredd ingångsdörr framtill 0,95 meter.
Praktisk container för insamling av ex el-avfall, el-skrot samt annat tyngre avfall.
Enkelt att last framtill med säckkärra etc. Går även att öppna helt i bakändan.
Containern har mycket låg tröskel och går att lasta med palltruck etc.

Stöldsäker insamling av blybatterier.

Ni säkerställer också ert lagstadgade ansvar för den här verksamheten vad gäller att ha kontroll på flödet av det farliga avfallet som uppkommer i er verksamhet.
Vart det tar vägen och att det hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Höjd 87 cm bredd 1,90, djup 2,20
Containern rymmer 2,1 kbm

Komprimator.

På företag med stora avfallsvolymer och framförallt när transportsträckan är lång kan en komprimator vara en bra lösning.
Vi erbjuder kundanpassade komprimatorlösningar i många olika utföranden.

På bilden syns en mobilkomprimator på 20 kbm.

Förråds & verktygscontainers

Vi erbjuder hyra av förråd och verktygscontainers containers av olika storlekar från 7 till 15 kvadratmeter både Isolerade och oisolerade med stöldsäker låsanordning.
Kontakta oss idag på 070-531 97 30 för mer information!

Rymlig miljöcontainer med dubbelgolv.

Miljöcontainer för lagring av farligt avfall. Längd 3 meter, Bredd, 2,60 meter.
Golvyta ca 8 kvadratmeter. Praktisk miljöcontainer med flexibel hyllplacering.
Dubbelgolv för uppsamling av eventuellt läckage.

Stöldskyddslock till kabel anpassat till öppen 10 kbm container.

Vid insamling av värdefullt material ex kabel eller metaller kan vi tillhandahålla stöldskyddslock anpassade till den modell av 10 kbm container som vi använder.
Locket väger ca 1,5 ton och går ner i containern och låser sig mot gavlarna vilket gör det omöjligt att avlägsna utan maskinhjälp.

Berglöfslåda 2 kubikmeter.

Stållåda 2 kubikmeter. Längd 1,6 meter, Bredd 1,2 meter Höjd 1,25 meter. Egen vikt 280 kg.
Kärl för utsortering av avfall som förkommer i lite mindre mängd

Syrafast box för insamling av bilbatterier.

Syrafast box volym 500 liter. Längd 1,2 meter, Bredd 0,8 meter, Höjd 0,74 meter.
Insamlingsbox för bilbatterier.

Miljöbox.

Sundfeldts Miljötjänst AB erbjuder hyra av Miljöboxar 550-800L.
En flexibel lösning med många användningsområden.
Lådorna är syrafasta och finns som ADR-godkända.

Vi har även en lång version för insamling av främst lysrör och andra ljuskällor. 

På bilden syns en 800 L Miljöbox.

Rullkärl 140-660L.

För att hantera framförallt små volymerna som uppkommer i olika verksamheter samt vissa specifika avfallsslag ex el-kabel eller kontorspapper så kan rullkärl från 140-660L vara en bra hanteringslösning.  

På bilden syns ett 370L kärl.

Lockfat.

För hantering av olika typer av farligt avfall så är lockfat från 125-200L en kostnadseffektiv och praktiskt lösning.

På bilden syns ett 200L lockfat.

Pall med Pallkragar.

För vissa avfallsslag lämpar sig insamling och hantering pall med kragar.
En enkel och kostnadseffektiv lösning som fungerar.

På bilden syns pall med kragar lastad med kretskort för återvinning.

Plastpress / Säckställ.

Plastpress/Säckställ med koniskt inkast för insamling av återvinningsbar mjukplast.

Säcken kan packas med mellan 6-10kg återvinnbar mjukplast. (sk LD-PE ”plastkasseplast”, plast märkt 04)

Genom att säcka plasten minskar behovet av containertömning då volymen reduceras på ett effektivt sätt.

Tack vare att säckarna är perforerade så att luften kan pressas ut vilket möjliggör insamling av två materialslag samordnat även vid komprimering. 

Säckarna med plast och wellpappen sorteras sedan enkelt isär vid vår avfallsanläggning innan de två materialslagen körs vidare för återvinning.

Hyresvillkor

Vid uthyrning av container arbetar vi med två prissättningsvarianter!

Kortidshyra, hyresdebitering per dygn
Månadshyra, hyresdebitering per månad

Hyra för container eller flak beräknas per påbörjad dag och gäller för varje kalenderdag.

Korttidshyra gäller vid hyra av container och flak för dag 1-17 lite olika beroende på containermodell därefter övergår hyran till månadshyra då detta blir fördelaktigare för dig som kund.

.

Be om Offertförfrågan idag

    Läs vår integritetspolicy här

    Frågor? Ring oss direkt
    Kontakt: Magnus Sundfeldt
    Telefon: 070-531 97 30

    .