Skrot

Vi köper ditt järn, kabel eller metallskrot.

Sundfeldts Miljötjänst AB köper de flesta typer av järn och metallskrot.
Vi köper in el-kabel, el-motorer, el-skrot, blandat järnskrot, truckar, lantbruksmaskiner, aluminium, koppar, mässing och rostfritt skrot mm.

Att återvinna järn och metallskrot sparar stora naturresurser, återvinning av ett ton järnskrot minskar utsläppen av koldioxid med mer än ett ton jämfört med framställning via ny malm. Miljöeffekten för återvinning av metaller är ännu större.
När det gäller aluminium sparas ca 95% av energin som annars skulle gått åt att tillverka motsvarande mängd nytt material.

Vi är en liten och effektiv organisation med mångårigt upparbetade kanaler vilket gör att vi har goda möjligheter att erbjuda bra betalt för ditt skrot.
Välkommen med din förfrågan vi tror att du kommer bli positivt överraskad.