Farligt avfall

Sundfeldts Miljötjänst AB tar hand om ert farliga avfall.

Vi har lång erfarenhet av hantering av olika typer av farligt avfall.
Företaget hanterar även en hel del farligt avfall som även klassas som farligt gods.

Vi kan erbjuda effektiva och miljöriktiga lösningar både för hantering av farligt avfall som behöver hämtas med slamsugningsbil och sådant som han hämtas på pall, i fat, i boxar, i container eller i 1000 liters sk IBC-behållare.

Vid transportbeställning av avfall som enligt avfallsförordningen klassas som farligt avfall
och samtidigt kanske även klassas som farligt gods så upprättar vi kostnadsfritt de lagstadgade transportdokument som krävs för transporten.

Med rätt service och support är det enkelt att hantera farligt avfall.

Exempel på rymlig miljöcontainer med hyllplan och invallning.