El-avfall

Koncept hantering av el-avfall.

Allt el-avfall skall enligt gällande lagstiftning förbehandlas av en certifierad förbehandlare innan el-avfallet får hanteras vidare genom ex förbränning eller materialåtervinning etc.

Sundfeldts Miljötjänst AB är certifierad förbehandlare av elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med § 28 Avfallsförordningen (2011:927).
Vi har alla tillstånd som krävs för att transportera, ta emot och sanera elektriskt avfall.

Vi tar emot de flesta typer av el-avfall men främst el-avfall från verksamheter ofta storskaligt sådant från byggnader eller industri.
Företaget arbetar bla specialinriktat med att förenkla och effektivisera hanteringen av el-avfall på kommunala återvinningscentraler.

Får ni el-avfall i er verksamhet vänd er då till Sundfeldts Miljötjänst AB vi kan erbjuda miljöriktiga och praktiskt lätthanterliga lösningar som ger dig som avfallslämnare en hög materialersättning.

Vi är idag anlitade som entreprenörer för hantering av el-avfall åt bland annat Skövde, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Falköping, Gullspång, Åmål, Säffle, Hammarö, Filipstad, Kil, Sunne och Forshaga kommun samt av ett flertal större industrier, elfirmor, hissfirmor och kylföretag.