Helhetslösningar

Sundfeldts Miljötjänst AB tillhandahåller effektiva tjänster för hantering av de flesta typer av avfall. Vi tar hand om hela ditt företags avfallshanteringsbehov.
Vi anpassar våra lösningar efter era förutsättningar de mängder och olika sorters avfall som uppkommer i Er verksamhet.

Vi ser till att allt ditt avfall hanteras och omhändertas på ett miljöriktigt och för dig lätthanterligt sätt.
Våra avfallshanteringslösningar innefattar hantering av allt från wellpapp, träavfall, skrot brännbart avfall och farligt avfall mm.
Vi tillhandahåller transportfordon, containers, olika kärllösningar samt skyltar till alla avfallsbehållare.

Våra dekaler anpassas med exempel på de avfallstyper som uppkommer hos er och en tydlig OBS ej text gällande sådant som vi erfarenhetsmässigt vet ofta sorteras fel.
En bra och tydlig skyltning gör det enkelt att sortera rätt.

Vi gör en sorteringsanvisning som lättöverskådligt tydliggör hur ni hanterar allt ert avfall.
Sorteringsanvisningen gås om ni önskar igenom med berörd personal. Vi informerar om miljövinster, ekonomi och gällande avfallslagstiftning där all får chansen att ställa frågor.

Det skall vara lätt att sortera rätt.

Vi ser till att ditt avfall omhändertas på rätt sätt och att du får ett bekymmersfritt och enkelt system för inlämning och sortering av ditt avfall.

“Vi ser till att sätta upp skyltar på alla avfallsbehållare både inomhus och utomhus.”