Tjänster

Våra tjänster.

  • El-avfall: Vi är certifierade förbehandlare för sanering och återvinning av el-avfall
  • Farligt avfall: Vi hanterar de flesta typer av farligt avfall ex färg, lim, smörjfett, lösningsmedel, oljefilter, spillolja, hydraulslang, absorbenter, glykol, lysrör, lågenergilampor, batterier, emulsion, oljeavskiljaravfall, tvätthallsslam mm
  • Inköp av skrot: Vi köper ditt järn, kabel eller metallskrot.
   Välkommen med din förfrågan vi tror att du kommer bli positivt överraskad.
  • Träavfall: Vi tar emot och flisar träavfall för flisning till bränsleflis.
  • Turbilsinsamling: Vi har miljöriktiga och kostnadseffektiva insamlingsturer av wellpapp, kontorspapper, plast och brännbart avfall.
  • Uthyrning containers: Vi hyr ut containers, flak eller annan återvinningsutrusning till företag och privatpersoner.
  • Helhetslösningar: Vi har koncept för hantering av ert företags samlade behov av avfallshanteringstjänster där vi tar hand om allt ert avfall.

Service och ett bra bemötande genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga affärsrelationer.

Vi följer hela tiden utvecklingen för att alltid kunna erbjuda dig som kund effektiva och miljöriktiga avfallshanteringstjänster.