Containers

Lastväxlarflak 22 kubikmeter.
Lastväxlarflak 22 kubikmeter. Höjd 1,77 meter, Längd 6,30 meter, Bredd 2,59 meter. Praktiskt flak som är lätt att lasta.

Täckt lastväxlarflak 26 kubikmeter.
Täckt lastväxlarflak 26 kubikmeter. Höjd 2,17 meter, Längd 6,30 meter, Bredd 2,59 meter.
Höjd upp till luckorna 1,45 meter. Praktiskt flak för samordnad insamling och transport av flera avfallsslag i samma container som återvinns hanteras vart för sig efter omlastning vid vår anläggning. Kostnadseffektiv och miljöriktig hantering som sparar mycket transporter.

Rymlig miljöcontainer med dubbelgolv.
Miljöcontainer för lagring av farligt avfall. Längd 3 meter, Bredd, 2,60 meter.
Golvyta ca 8 kvadratmeter. Praktisk miljöcontainer med flexibel hyllplacering.
Dubbelgolv för uppsamling av eventuellt läckage.

Öppen container 10 kubikmeter.
Öppen container 10 kubikmeter. Höjd 1,53 meter, Längd 3,90 meter, Bredd 1,85 meter.
Mångsidig container med många användningsområden.
Praktisk till hantering av byggavfall, träavfall, skrot.
Här används containern för utsortering av kabel med specialanpassat tungt betong lock
(på bild syns endast lyftbygeln) som går ner i containern och princip omöjliggör stöld av insamlat material.

Berglöfslåda 2 kubikmeter.
Stållåda 2 kubikmeter. Längd 1,6 meter, Bredd 1,2 meter Höjd 1,25 meter. Egen vikt 280 kg.
Kärl för utsortering av avfall som förkommer i lite mindre mängd

Täckt container 13 kubikmeter.
Täckt låsbar container 13 kubikmeter. Höjd 2,10 meter, Längd 3,50 meter, Bredd 1,90 meter.
Höjd till luckorna 1,0 meter, Bredd ingångsdörr framtill 0,95 meter.
Praktisk container för insamling av ex el-avfall, el-skrot samt annat tyngre avfall.
Enkelt att last framtill med säckkärra etc. Går även att öppna helt i bakändan.
Containern har mycket låg tröskel och går att lasta med palltruck etc.

Lastväxlarflak 35 kubikmeter.
Lastväxlarflak 35 kubikmeter. Höjd 2,63 meter, Längd 6,25 meter, Bredd 2, 64 meter.
Lämpligt för skrymmande avfall.

Container med öppningsbara bakdörrar 7 kubikmeter.
Praktiskt container med öppningsbara bakdörrar. Höjd 1,10 meter, Längd 4,16 meter, Bredd 2 meter. Bra alternativ vid lastning av tunga saker, enkelt att komma in med ex skottkärra.

Täckt 8 kubiks container.
Täckt låsbar container 8 kubikmeter. Höjd 1,86 meter, Längd 3,27 meter, Bredd 2,07 meter.
Kombinationscontainer som kan tömmas av tre olika sorters fordon.
Lämplig för utsortering av brännbart avfall eller wellpapp.
Plastluckorna framtill är förlängda för att lättare kunna fylla hela containern.

Stöldskyddslock till kabel anpassat till öppen 10 kbm container.
Vid insamling av värdefullt material ex kabel eller metaller kan vi tillhandahålla stöldskyddslock anpassade till den modell av 10 kbm container som vi använder.
Locket väger ca 1,5 ton och går ner i containern och låser sig mot gavlarna vilket gör det omöjligt att avlägsna utan maskinhjälp.

Syrafast box för insamling av bilbatterier.
Syrafast box volym 500 liter. Längd 1,2 meter, Bredd 0,8 meter, Höjd 0,74 meter.
Insamlingsbox för bilbatterier.